روش دریافت فایل

روش دریافت فایل خریداری شده!


1) اگر عضو سایت نمی باشید؛

  • روی آیکون "آدمک" بزنید.
  • گزینه "ثبت نام" را انتخاب کنید.
  • تمامی اطلاعات درخواستی را "تمکیل" کنید.
  • فایل مورد نظر در سبد خرید را "ثبت" نمایید.


2) اگر عضو سایت می باشید؛

  • روی آیکون "آدمک" بزنید.
  • گزینه "ورود" را انتخاب کنید.
  • تمامی اطلاعات درخواستی را تمکیل کنید.
  • گزینه "من را به خاطر بسپار" فعال کنید
  • فایل مورد نظر در سبد خرید را "ثبت" نمایید.

توجه: پس از انتخاب فایل مورد نظر، در سبد خرید سفارش را ثبت نمایید.
در مورد فایل های رایگان، پس از ثبت سفارش فایل، بلافاصله لینک دانلود آن در پروفایل شما در قسمت سفارشات بارگزاری می شود.