اهمیت یک-ها در زندگی من:

 یک قدم

 یک خط

یک لیوان

 یک لقمه

 یک لبخند

 یک .... 

اهمیت یک-ها و ادامه دادن یک-های مثبت را در زندگی درک کنیم. هر روز یک قدم بیشتر پیاده روی می کنم و ادامه می دهم.  هر روز یک خط برای دل خودم می نویسم و ادامه می دهم. هر روز یک جرعه آب بیشتر می نوشم و ادامه می دهم. هر روز یک لقمه کمتر و غذای سالم تر می خورم. هر روز یک لبخند بیشتر می زنم تا شادتر زندگی کنم و ..... این یک ها زیادند آنها را دست کم نگیرید. 

باید شروع کنید:

 با انجام یک حرکت ورزشی

 با نوشیدن روزی یک لیوان آب

 با پرداخت یک بدهی

 با خواندن یک صفحه

 با فروش یک محصول

 با یک دور پیاده روی

 با نوشتن یک پاراگراف

با حذف یک مخاطب قدیمی

با عضویت در گروه هنری مورد علاقه

 و...، 

همه کارها با اولین گام و ادامه آن شروع می شود. برای سلامتی نیز باید اولین گام را برداشت و ادامه داد. 

تندرست و پیروز باشید. 🍏🍏🍏@erteghayesalamat