تکنیک ساندویچ

در ارتباطی که نیاز است به هر فردی تذکر دهید از تکنیک ساندویچ استفاده کنید. به این صورت که ابتدا یک نقطه مثبت و به اصطلاح نقطه قوت فرد (نان روی مغز ساندویچ)، سپس تذکر یا همان نقطه قابل بهبود فرد ( مغز ساندویچ) و در نهایت مجدد یک نقطه قوت وی را صادقانه بیان کنید (نان زیرین مغز ساندویچ) و مطمئن باشید با استفاده از این تکنیک شما هم تذکر را گفته اید و هم اثر منفی که از گفتن تذکر در طرف مقابل ایجاد می شود را به حداقل رسانده اید و وقتی طرف مقابل، متوجه نیت صادقانه شما شود شاید همان موقع نه، ولی بعدا روی صحبت شما فکر می کند و تذکر شما را به جان می خرد و در دلش از شما سپاسگزاری می کند.نکته بسیار مهم :

برای بیان نکات مثبت لازم نیست اغراق کنید یا به دروغ ویژگی مثبتی را به کسی نسبت دهید، لازم است بدانید که این کار اثر معکوس خواهد گذاشت. 

هر کسی ویژگی های مثبت فراوانی دارد که با کمی دقت و مثبت اندیشی، متوجه آن ها خواهید شد.


چند مثال:

ببینید این کودک ده ساله چگونه با لطافت تمام از این تکنیک استفاده می کند:

فرزند: مامان، تو خیلی مهربونی، اگرچه گاهی به خاطر تذکرهای زیادت ناراحت می­شم، ولی می دونم خیلی دوستم داری.

و این معلم گرانقدر:

معلم: احمد تو دانش آموز سخت‌کوشی هستی، اگرچه نمره ریاضیت کمتر از سطح انتظاره، ولی در دروس فارسی و علوم نمرات عالی کسب کردی.

و این مسئول بخش نکته سنج:

مسئول بخش: خانم فرزادی، شما فرد مسئولیت پذیری هستی، اگر چه در روز قبل در ثبت گزارش باید دقت بیشتری می کردی، ولی به محاسبات دارویی خیلی اشراف داری.

و این همسر مهربان:

شوهر: عزیزم شما خیلی هنرمند هستی و کارهای فوق العاده ای طراحی می کنی، اگر چه اتاق کارت نامرتب است ولی می دانم که نتیجه کار فوق العاده خواهد بود چون بسیار دقیق کار می کنی.

شما هم چند نمونه مثال بزنید.