این روزها از ضرورت برقراری ارتباط موثر زیاد می شنویم از روابط شخصی مان تا کسب و کار و ....
ارتباط موثر یک مهارت بسیار مهم است که به نظر من یاد گرفتن آن به اصطلاح "از نون شب واجب تره". تفاوتی نمی کند که من یک فرد درونگرا باشم یا برونگرا، شهودی یا واقع بین و ... . لازم است مهارت ارتباط موثر را خیلی سریع یاد بگیرم و وقتی یاد گرفتم از چرخه مطالعه، تکرار و تمرین استفاده کنم تا تبدیل به عادت رفتاری روزمره ام شود. 

ارتباط ها انواع مختلفی دارند از ارتباط یک شخص با خودش (درون فردی یا Intra Personal)، ارتباط بین فردی (Inter Personal) تا ارتباطات گسترده تر و جمعی. هر فرد بسته به تیپ شخصیتی و سبک کاری خودش به این ارتباطات نیز دارد. ما هر روز بیش از 75 درصد عمرمان را در ارتباطات می گذرانیم پس لازم است مهارت ارتباط موثر را بیاموزیم. تیم تولید محتوای دانلودخرید با آماده نمودن فایل پاورپوینتی از به روز ترین مطالب علمی در زمینه ارتباط موثر، به این مهم پرداخته است که شما می توانید از اینجا آن را تهیه و مطالعه نمایید.