اگر سخت به شغلت مشغول باشى فقط می‌توانی گذران زندگی کنی، که خب بد هم نیست...
ولی اگر سخت روی خودت کار کنی، می‌توانی ثروت عظیمى بسازی که خیلی بهتر است...
لازمه بگم فقط یکی از این ثروت هایی که به دست میاری سلامتی است 

❤️پس با خودت مهربان تر باش❤️
🖋📋 برای خودشناسی و ارتقای خودت برنامه ریزی کن 📋🖋


خودت رو دوست داشته باش