رابطه مسئول واحد تضمین کیفیت با سازمان، همچون ستونی پایدار و بنیادی است که بر روی آن جهت تضمین کیفیت کارها و فعالیت‌ها تکیه می‌شود. مسئول واحد تضمین کیفیت، به عنوان حافظ و نگهدارنده استانداردهای کیفیت، مسئولیت بررسی تطابق فرآیندها و محصولات با معیارهای تعیین شده را بر عهده دارد.

وظایف اصلی این مسئول شامل بررسی و تحلیل نتایج آزمون‌ها و ارزیابی‌های کیفیتی، پیشنهاد اصلاحات و بهبودهای لازم به تیم‌های مربوطه، ارایه گزارشات کیفیتی به مدیریت و پیگیری نتایج اقدامات اصلاحی است.

با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت مستمر بر فعالیت‌های سازمان، مسئول تضمین کیفیت تلاش می‌کند تا با شناسایی نقاط ضعف، فرآیندهای بهبودی را ارائه داده و تضمین کند که محصولات و خدمات سازمان با استانداردهای کیفیتی موردانتظار مطابقت داشته باشند.

به علاوه، ارتقاء آگاهی و دانش کارکنان، آموزش‌های لازم در زمینه کیفیت و بهره‌وری، اجرای فرآیندهای استاندارد و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها نیز از وظایف اساسی مسئول واحد تضمین کیفیت است.

به طور خلاصه، مسئول واحد تضمین کیفیت با مدیریتی دقیق و ارزیابی مداوم، سطح کیفیت فعالیت‌ها و محصولات سازمان را تأمین کرده و در جهت بهبود مستمر برنامه‌ها و فرآیندها، تلاش می‌کند. تیم تولید محتوای دانلودخرید، از به روز ترین منابع علمی، فایلی را با عنوان "هر آنچه مسئول واحد بهبود کیفیت باید بداند" را آماده نموده است که می توانید از اینجا تهیه نمایید.